Sắp xếp:
 • Module Quang WINTOP YTPD-E39-02LD

  Module Quang WINTOP YTPD-E39-02LD

  150,000đ 150,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-E39-20LD

  Module Quang WINTOP YTPD-E39-20LD

  150,000đ 150,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-E39-40LD

  Module Quang WINTOP YTPD-E39-40LD

  190,000đ 190,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-E59-60LD

  Module Quang WINTOP YTPD-E59-60LD

  320,000đ 320,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-E59-80LD

  Module Quang WINTOP YTPD-E59-80LD

  335,000đ 335,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-E59-120LD

  Module Quang WINTOP YTPD-E59-120LD

  785,000đ 785,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-E59-150LD

  Module Quang WINTOP YTPD-E59-150LD

  1,090,000đ 1,090,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-G88-05LD

  Module Quang WINTOP YTPD-G88-05LD

  150,000đ 150,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-G39-20LD

  Module Quang WINTOP YTPD-G39-20LD

  150,000đ 150,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-G39-40LD

  Module Quang WINTOP YTPD-G39-40LD

  190,000đ 190,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-G59-60LD

  Module Quang WINTOP YTPD-G59-60LD

  375,000đ 375,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-G59-80LD

  Module Quang WINTOP YTPD-G59-80LD

  485,000đ 485,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-G59-120LD

  Module Quang WINTOP YTPD-G59-120LD

  1,050,000đ 1,050,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YTPD-G59-150LD

  Module Quang WINTOP YTPD-G59-150LD

  1,120,000đ 1,120,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang TP-Link TL-SM311LS

  Module Quang TP-Link TL-SM311LS

  Liên hệ 
 • Module Quang WINTOP YT-SFP+-BD-80LD (1550/1490NM)

  Module Quang WINTOP YT-SFP+-BD-80LD (1550/1490NM)

  15,495,000đ 15,495,000đ
  Tiết kiệm
 • Module Quang WINTOP YT-SFP+-BU-80LD (1490/1550NM)

  Module Quang WINTOP YT-SFP+-BU-80LD (1490/1550NM)

  15,495,000đ 15,495,000đ
  Tiết kiệm
 • Module SFP Cisco C2960X-STACK

  Module SFP Cisco C2960X-STACK

  Liên hệ 
 • Module SFP Cisco C9200L-STACK-KIT

  Module SFP Cisco C9200L-STACK-KIT

  Liên hệ 
 • Module SFP Cisco MGBSX1

  Module SFP Cisco MGBSX1

  Liên hệ 
 • Module SFP Cisco MGBLH1

  Module SFP Cisco MGBLH1

  Liên hệ 
 • Module SFP Cisco MGBLX1

  Module SFP Cisco MGBLX1

  Liên hệ 
 • Module SFP Cisco SFP-10G-SR=

  Module SFP Cisco SFP-10G-SR=

  Liên hệ 
 • Module SFP Cisco SFP-10G-LR=

  Module SFP Cisco SFP-10G-LR=

  Liên hệ 
 • Module SFP Cisco GLC-SX-MMD=

  Module SFP Cisco GLC-SX-MMD=

  Liên hệ 
 • Module SFP Cisco GLC-TE=

  Module SFP Cisco GLC-TE=

  Liên hệ 
 • Module SFP Cisco GLC-SX-MMD=

  Module SFP Cisco GLC-SX-MMD=

  Liên hệ 
 • Module SFP TP-Link TL-SM5110-SR

  Module SFP TP-Link TL-SM5110-SR

  380,000đ 380,000đ
  Tiết kiệm
 • Module SFP TP-Link TL-SM5110-LR

  Module SFP TP-Link TL-SM5110-LR

  700,000đ 700,000đ
  Tiết kiệm
 • Module SFP TP-Link TL-SM321A-2

  Module SFP TP-Link TL-SM321A-2

  285,000đ 285,000đ
  Tiết kiệm
 • Module SFP TP-Link TX432

  Module SFP TP-Link TX432

  6,050,000đ 6,050,000đ
  Tiết kiệm
 • Module SFP TP-Link TXM431-SR

  Module SFP TP-Link TXM431-SR

  2,590,000đ 2,590,000đ
  Tiết kiệm
 • Module SFP TP-Link TXM431-LR

  Module SFP TP-Link TXM431-LR

  6,160,000đ 6,160,000đ
  Tiết kiệm
 • Module SFP TP-Link TL-SM311LS

  Module SFP TP-Link TL-SM311LS

  535,000đ 535,000đ
  Tiết kiệm
 • Module SFP TP-Link TL-SM311LM

  Module SFP TP-Link TL-SM311LM

  525,000đ 525,000đ
  Tiết kiệm
1 2 

" CHUYÊN NGHIỆP - CHẤT LƯỢNG - UY TÍN "

Copyright © 2007 - 2022 Viễn Thông Tia Sáng.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305357540, cấp ngày 27/11/2007 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Trụ sở chính: 753/42 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh